HouGrip.nl maakt onderdeel uit van Van Meel en Jonkers en hierdoor valt HouGrip.nl onder de kwaliteitssystemen van Van Meel en Jonkers

De nieuwe kleineondernemingsregeling 2020

De huidige kleineondernemingsregeling (KOR) gaat per 1 januari 2020 geheel veranderen. Deze regel geldt voor ondernemers die in 1 kalenderjaar minder dan 1883,- euro btw betalen. Wat gaat er precies veranderen en wat betekent dit voor jou? HouGrip.nl legt het uit.

Huidige regeling
De huidige regeling is gebaseerd op het bedrag aan af te dragen btw. Voor 2019 geldt deze regel nog. Het toepassen van de KOR kan als het saldo van betaalde btw minus ontvangen btw minder is dan 1.883 euro per jaar. Je draagt dan minder of soms zelfs helemaal geen btw af. De huidige kleineondernemingsregeling kan alleen gebruikt worden door natuurlijk persoon (eenmanszaak) of bij samenwerking van natuurlijke personen (vof of maatschap).

Nieuwe regeling
De nieuwe regeling gaat vanaf 2020 niet meer uit van het te betalen btw-bedrag, maar van de omzet per kalenderjaar. Is jouw omzet onder de €20.000 dan kan je vanaf 1 januari 2020 een vrijstelling voor de btw-plicht krijgen. 
Hier zitten echter wel een aantal voorwaarden aan: 

  • Je bent ondernemer voor de btw
  • Je bent in Nederland gevestigd (of hebt hier een vaste inrichting)
  • Je omzet is per kalenderjaar niet hoger dan €20.000


Iedere rechtsvorm vanaf 2020 
Wat ook verandert is dat elke rechtsvorm vanaf 2020 gebruik mag maken van de kleineondernemersregeling. Iedere ondernemer kan voor de nieuwe vrijstellingsregeling kiezen. Dus ook als je een BV, vereniging of stichting bent. 
Houd er dan wel rekening mee dat je geen btw op je prestaties mag berekenen. De btw op kosten (voorbelasting) mag je ook niet aftrekken.

Automatische verlenging
Maak je in 2019 gebruikt van de kleineondernemingsregeling, dan word je automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR.

Goed advies
Laat je hierin goed adviseren, want de KOR kan ook nadelig zijn. Heb je bijvoorbeeld in de afgelopen 5 jaren btw op investeringen als voorheffing afgetrokken? Dan krijg je te maken met een herziening van de btw als de afgetrokken btw gedeeld door 5 jaren meer is dan 500 euro. Je moet dat bedrag aan btw dan terugbetalen. Heb je geïnvesteerd in onroerend goed? Dan reken je 10 jaar. 

Je keuze geldt voor minimaal 3 jaar, of tot je de 20.000 euro omzet overschrijdt. Zorg dat je aanmelding vóór 20 november 2019 binnen is bij de Belastingdienst. 

Wil jij weten of deze nieuwe regeling voordelig is voor jou? Neem dan contact met HouGrip.nl voor een advies.